عنوان تلفظ معنی لغت
بل Bol رطیل
مقس Meghas مگس
دمده Domdah زنبور, آخر ده
ککووه Kokoovah عقاب
پلنگ Peleng پلنگ
ملی Mali گربه
کوتره Koterah توله سگ
کووه Koovah سگ
توره Toorah شغال
چرچه Chorche هد هد

نمایش خبر ها

متن اصلی:

بالاخره در این تاریخ سایت با بدی ها و خوبی هایش وارد دنیای اینترنت شد .

با تشکر

متن اصلی:

در اینجا جا داده از بعضی از دوستان تشکر ویژه ای داشته باشم .
خانم فاطمه نصرالله زاده و احمد محمد رشیدی که بنیانگذار اصلی این سایت هستند و دلیل بودن این سایت این دو عزیز هستند .

متن اصلی:

با تشکر از تمامی دوستانی که مشوق بنده بودند ، بالاخره سایت آماده کار شد.
این سایت متعلق به تمامی دوستان مهرابادی می باشد و زیر نظر کسی نمی باشد و امیدوارم خود دوستان سایت را زنده نگه دارند .

با تشکر

عنوان: تشکری دیگر
متن اصلی:

تشکری دیگر هم دارم برای حاج مصطفی توکلی که اسپانسر و مشوق دیگری برای این سایت بوده و هستند .